Bolagsstyrning

Emplicure följer den svenska aktiebolagslagen om bolagsstyrning som omfattar de grundläggande reglerna som gäller för företagets organisation. För att uppfylla Svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen implementerat dokumenterade rutiner för sitt arbete samt instruktioner om arbetsfördelning mellan styrelsen och VD. Rutinerna och instruktionerna anger skyldigheter och rapporteringsskyldigheter, inklusive finansiell och regulatorisk rapportering och ses över årligen.

Emplicure har inga kommittéer. Lön och övriga ersättningar till VD beslutas av styrelsen.

Do you want to know more?