Årsstämma 2023

Aktieägarna i Emplicure höll årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 klockan 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala. Röstregistrering börjar klockan 13.45 och avbryts när stämman öppnas.

Do you want to know more?