Extra bolagsstämma den 14 november 2022

Emplicure höll extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2022 kl. 11.00 i Bolagets lokaler, Virdings allé 32B, Uppsala.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Emplicure AB kallades till årsstämma onsdagen den 6 april 2022 klockan 14.00 i United Spaces lokaler, Rådhuset Vaksalagatan 2, Uppsala.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Do you want to know more?