Pressmeddelanden

2023-11-28 11:30 Regulatory
Emplicure Holding AB (”Ägarbolaget”), som äger mer än nio tiondelar av aktierna i Emplicure AB (publ) (”Emplicure”) och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Emplicure, har lämnat...
2023-11-17 07:58 Regulatory Interim
THIRD QUARTER, JULY-SEPTEMBER 2023 JANUARY- SEPTEMBER 2023 Significant eventsDuring the reporting period After the reporting period Kontakter Om ossEmplicure använder patenterad biokeramisk teknologi för att utveckla innovativa och effektiva...
2023-11-13 18:21 Regulatory
Emplicure AB (publ) (”Bolaget”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm har idag godkänt Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att...
2023-11-13 08:07
Emplicure AB (publ) meddelar idag att Sophia Bailey har utsetts till marknadsdirektör. Sophia är en erfaren marknadsförare med över 15 års erfarenhet av att bygga starka och framgångsrika konsumentvarumärken, inklusive...
2023-11-08 18:24 Regulatory
Goldcup 33922 AB, org.nr. 559450-8185 (under namnändring till Emplicure Holding AB) som äger mer än nio tiondelar av aktierna i Emplicure AB (publ), org.nr. 556967-7189, (”Emplicure” eller ”Bolaget”), har påkallat...
2023-10-20 18:05 Regulatory
Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") har i dag erhållit information om att ett antal aktieägare i Bolaget, däribland styrelseledamoten Johan Wieslander, verkställande direktören Håkan Engqvist...
2023-10-11 11:15 Regulatory
Emplicure AB meddelar idag att valberedningen har utsetts inför stämman i maj 2024. Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i tredje kvartalet. Valberedning inför...
2023-09-26 09:01 Regulatory
Emplicure AB (publ) meddelar idag att bolaget, genom dotterbolaget Amplicon, initierar ett samarbete om en klinisk studie med CTC Clinical Trial Consultants AB, en erkänd kontraktsforskningsorganisation (CRO) med lång erfarenhet inom nikotinområdet...
2023-09-15 16:25 Regulatory
Emplicure AB (publ) har erhållit ett forskningsbidrag på 1,0 MSEK från Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, inom ramen för kompetenscentret SweDeliver. Projektet "Keramisk läkemedelsbärare för missbrukssäkrad...
2023-08-29 15:53
Emplicure AB (publ) har anställt Johan Magné som Sales Director med lång bakgrund i Swedish Match för att utveckla bolagets försäljning av småå®. Johan Magné har över 25 års erfarenhet...

Do you want to know more?