Amplicon ansöker om varumärkesregistrering i EU för sin ledande konsumentprodukt

2022-06-15 06:30

Amplicon, ett helägt dotterbolag till Emplicure AB (publ), som fokuserar på att utveckla konsumentprodukter, meddelade idag att det har lämnat in en ansökan om varumärkesregistrering för sin ledande produkt till EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Det effektiva inlämningsdatumet var 1 juni, 2022. Amplicon anser att ett EU-varumärke väsentligt ökar det globala värdet av bolagets varumärkesportfölj.

"Vi går snabbt framåt i utvecklingen av våra torra vita nikotinpåsar med unika och konsumentvänliga profiler för hur smak och nikotin frigörs. Denna ansökan är en viktig milstolpe eftersom vi tror att ett starkt varumärke, skyddat av immateriella rättigheter, kommer att hjälpa oss att till fullo få ut värdet av vår innovation till marknader i och utanför Europa", säger Tomas Hammargren, styrelseordförande för Amplicon.

EUIPO hanterar registreringen av EU-varumärket (EUTM), som ger immateriella rättigheter i alla EU:s medlemsstater.

Amplicon premiärvisar två torra vita nikotinpåseprodukter på Global Forum on Nicotine i Warszawa den 16-18 juni 2022. Tekniken kommer från Amplicons IP, baserad på keramiska biomaterial, och representerar en helt ny generation av nikotinprodukter med distinkta egenskaper för förhöjda upplevelser för konsumenten.

För mer information, kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com 

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com 

Tomas Hammargren
Styrelseordförande, Amplicon AB 
Tel: +46 (0) 706 494 549 
Email: tomas.hammargren@amplic.se

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Amplicon-ansoker-om-varumarkesregistrering-i-EU-for-sin-l.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas.. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?