Årsredovisning för 2021

2022-03-16 07:30

Emplicure AB:s (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Emplicures webbplats www.emplicure.com

Länk till rapportarkivet: https://investor.emplicure.com/sv/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: twl@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser ar Mangold Fondkommission AB, som nas pa telefonnummer 08-5030 1550 och pa e-mail ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure-Arsredovisning-2021.pdf
Emplicure-AR-2021.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?