Dosering i fas I PK-studie för EMPLI03 slutförd

2022-10-27 13:53

Emplicure AB rapporterar genomförd dosering i den första fas I farmakokinetikstudien med EMPLI03, avsedd för behandling av medelsvår till svår smärta

Emplicure rapporterar idag dosering i den första farmakokinetikstudien med EMPLI03, avsedd för behandling av medelsvår till svår smärta. 12 friska frivilliga doserades med en singeldos oral buckal tablett som placerades under överläppen och blodprover samlades för analys av buprenorfin. Säkerhet och tolerans följdes under studien, och alla doserade kunde lämna kliniken enligt plan efter avslutad uppföljning. Top line data förväntas presenteras senast i början av 2023.

Emplicure-koncernen utvecklar innovativa konsument- och läkemedelsprodukter baserade på sin proprietära biokeramiska teknologiplattform, Emplior.

EMPLI03 utvecklas som en oral buckal tablett med förlängd frisättning avsedd för behandling av medelsvår till svår smärta smärta. Formuleringen är också designad för att begränsa möjligheten att manipulera tabletten för missbruk. Bolagets CRO, Quotient Sciences, har genom sin Translational Pharmaceutics® platform etablerat en GMP-tillverkningsprocess av EMPLI03 och genomfört denna första farmakokinetikstudie för Emplicure.

"Vi har uppnått en av våra milstolpar för den kliniska utvecklingen av en buprenorfin-produkt för behandling av medelsvår till svår smärta. Med egenskaper som försvårar missbruk, förväntas EMPLI03 bidra till en säkrare medicinsk behandling", säger VD Håkan Engqvist.

Smärta är ett stort hälsoproblem globalt, enbart i USA beräknas så många som 20% av befolkningen lida av kronisk smärta och i behov av kontinerlig smärtlindring. Medelsvår till svår smärta är ett problem associerat med höga kostnader både för samhället och för drabbade individer. Opioider är, och kommer fortsatt att vara, en viktig komponent vid smärtbehandling.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist

VD
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Erik Magnusson

CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure-dosering-i-klinisk-PK-studie-for-Empli03.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?