Empli03 mot kronisk smärta redo för GMP-tillverkning till klinisk studie

2021-12-22 08:05

Emplicure AB har utvecklat en formulering av Empli03 som ska användas för GMP-tillverkning till den första kliniska studien. Avtal har tecknats med Quotient Sciences i UK, som kommer att ansvara för tillverkning och även genomföra den första farmakokinetiska studien.

"Vi har uppnått ett av våra viktiga delmål i utvecklingen av ett opioidläkemedel för behandling av kronisk smärta. Med en jämn frisättningsprofil och egenskaper som försvårar missbruk kan Empli03 bidra till en säkrare läkemedelsbehandling" säger Torbjörn W. Larsson, VD för Emplicure AB.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-mail ca@mangold.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)72 33 68 68
Email: aln@emplicure.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure-har-tecknat-avtal-for-kontraktstillverkning-och.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?