Emplicure AB flyttar årsstämman till 13 juni

2023-03-01 16:44

Emplicure AB meddelar att styrelsen har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 13 juni 2023. Mer information om årsstämman framgår av kallelsen, som kommer att skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet. Årsredovisningen för år 2022 kommer att publiceras senast den 23 maj 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist

VD
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Erik Magnusson

CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure Nytt-datum-AGM-SWE-2023-03-01.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?