Emplicure AB Interim Report Q1 2023

2023-05-09 05:58

FIRST QUARTER, JANUARY-MARCH 2023

  • Net sales amounted to MSEK 0.0 (0.0)
  • Operating loss (EBIT) amounted to MSEK -6.3 (-7.3)
  • Net loss amounted to MSEK -6.8 (-7.3)
  • Net cash flow amounted to MSEK -6.0 (-5.6)
  • EPS before and after dilution amounted to SEK -0.26 (-0.36)

 

From this report and onwards, Emplicure will present the quarterly financial reports in English only.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 kl 07:58 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist

VD
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Erik Magnusson

CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Emplicure-Q123 ENG FINAL.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?