Emplicure AB Kvartalsrapport Q2 2022

2022-08-18 06:30

Intresset är stort för vår unika patenterade teknologi med biokeramer som ger möjlighet att utveckla nästa generation nikotinpåsar.

Andra kvartalet, april-juni 2022

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 (0,1) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,7 (-6,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till -8,7 (-7,9) MSEK
  • Nettokassaflödet uppgick till +3,8 (-6,2) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,37 (-0,68) SEK

januari-juni 2022

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 (0,1) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,0 (-7,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till -16,0 (-9,3) MSEK
  • Nettokassaflödet uppgick till -1,7 (+3,3) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,73 (-0,80) SEK

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl 8:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure-AB-Q2-Rapport-2022.pdf
Emplicure-Kvartalsrapport-Q2-2022-SWE.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?