Emplicure AB Kvartalsrapport Q3 2022

2022-11-17 06:55

TREDJE KVARTALET, JULI-SEPTEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,5 (-4,0) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -4,5 (-4,0) MSEK
  • Nettokassaflödet uppgick till -7,4 (+20,1) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,17 (-0,20) SEK

JANUARI-SEPTEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,1) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,5 (-11,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till -20,5 (-13,3) MSEK
  • Nettokassaflödet uppgick till -9,1 (+23,4) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,90 (-1,00) SEK

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist

VD
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Erik Magnusson

CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Emplicure-Q322 SWE FINAL.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?