Emplicure AB publicerar Årsredovisning 2022

2023-05-23 13:31

Emplicure AB's årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen på engelska finns tillgänglig i PDF-format på bolagets hemsida på:

https://investor.emplicure.com/sv/finansiella-rapporter/%c3%a5rsredovisningar/

Tryckta kopior av årsredovisningen kan beställas från Emplicure AB, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala, eller via e-post: info@emplicure.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist

VD
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Erik Magnusson

CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure AR2022-SWE-2023-05-23.pdf
Emplicure-AR-2022 ENG.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?