Emplicure byter CFO

2021-10-06 13:59

Anna-Lena Nicolson, CFO och medlem i ledningsgruppen i Emplicure AB (publ), har idag beslutat att lämna sitt uppdrag. Anna-Lena kommer att kvarstå som CFO till och med den 31 december 2021. Processen med att rekrytera hennes ersättare har inletts.

"Anna-Lena har varit en nyckelperson under det omfattande arbete som en notering innebär.
Jag vill tacka henne för hennes insatser och önskar henne all lycka till"
säger VD Torbjörn W. Larsson.

För ytterligare information:

Torbjörn W. Larsson, VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Epost: twl@emplicure.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
2021-10-06-Emplicure-byter-CFO.pdf

Emplicures aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (EMPLI) och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel 08-5030 1550 och via e-post på ca@mangold.se

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?