Emplicure erhåller förhandsbesked om godkännande av viktigt patent i USA

2021-08-19 06:30

Emplicure AB (publ) meddelar idag att pantentmyndigheten i USA har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende Emplicures patentansökan för "Inhalation av läkemedel".

Patentmyndigheten i USA, USPTO (United States Patent and Trademark Office), har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende patentansökan för inhalation av läkemedel, nr 16/080,881. Detta innebär att granskningen nu är avslutad och att villkoren för ett godkänt patent är uppfyllda. Ett formellt godkännande förväntas bli klart inom tre månader och patentet kommer att vara giltigt in i år 2038.

"USA är en stor och viktigt marknad för läkemedel och det godkända patentet innebär en stark grund för produktutveckling, utlicensiering och samarbetsavtal av inhalationsläkemedel baserade på våra biokeramiska plattformar" säger VD Torbjörn Walker Larsson.

Torbjörn W. Larsson, VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Epost: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson, CFO
Tel: +46 (0)72 33 68 68
Epost: aln@emplicure.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-2021-08-19-Emplicure-erhaller-forhandsbesked-om-godkannan.pdf

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl 08:30.

Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser (Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se).

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt.
Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?