Emplicure har erhållit forskningsbidrag från Vinnova

2023-09-15 14:25

Emplicure AB (publ) har erhållit ett forskningsbidrag på 1,0 MSEK från Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, inom ramen för kompetenscentret SweDeliver.

Projektet "Keramisk läkemedelsbärare för missbrukssäkrad läkemedelsleverans" har en total budget på 2,6 MSEK varav Vinnova bidrar med 1,0 MSEK. Projektet har som syfte att utveckla en formulering och tillverkningsmetod för mekaniskt hårda läkemedelsladdade keramiska bärare med avsedd användning för opioidberoende eller måttlig till svår smärta.

Varje förskrivning av opioider medför en inneboende risk för beroende. Missbruk av receptbelagda opioider fungerar ofta som startpunkt för en livslång kamp mot beroende, vilket understryker det akuta behovet av åtgärder för att förhindra missbruk och överdosering.

"Vi är mycket glada över detta bidrag för vidareutvecklingen av vårt biokeramiska material och samarbetet inom SweDeliver som stärker kunskapsutbytet inom läkemedelstillförselområdet på ett mycket bra sätt," säger Emplicures VD Håkan Engqvist.

Projektet sker i samarbete med Uppsala Universitet, Institutionen för materialvetenskap och kompetenscentret SweDeliver. SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel som främjar tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi och industri.

"Denna finansiella förstärkning till SweDelivers konsortium ger ytterligare möjligheter att bedriva innovationsnära forskning, av stor vikt och nytta för patienter som idag står utan optimal behandling", säger Christel Bergström, föreståndare på SweDeliver.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist
VD
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure Vinnova SWE-2023-09-15.pdf

Emplicure använder patenterad biokeramisk teknologi för att utveckla innovativa och effektiva produkter för att hjälpa konsumenter och patienter till förhöjd livskvalitet. Inom området konsumentprodukter utvecklas små, långvariga och smakrika nikotinpåsar som kan vara ett alternativ till rökning. Inom området läkemedel utvecklas säkrare och missbruksförsvårande behandlingar mot opioidberoende och smärta. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?