Emplicure har tecknat utvecklingsavtal avseende biologiska läkemedel med Uppsala universitet

2022-04-05 06:30

Som ett led i att bredda Emplicures projekt och produktutveckling har avtal tecknats med Institutionen för Materialvetenskap på Uppsala universitet.
Avtalet omfattar dels avancerad materialvetenskaplig karakterisering av läkemedelsformuleringar utvecklade av Emplicure, dels samarbete för att utveckla nya formuleringar av biologiska läkemedel, så kallade biologics.

Läkemedel har traditionellt sett tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna har allt fler läkemedel tillverkats genom biologiska processer. Tack var denna utveckling finns det idag nya effektiva behandlingar för flera allvarliga och kroniska sjukdomar, som till exempel reumatism och cancer.

"Att använda våra patenterade biokeramiska plattformar med nya biologiska substanser och därmed utveckla innovativa biologiska läkemedel med specifika frisättningsprofiler kommer att bidra till nya och helt unika behandlingsalternativ för patienterna. Vi ser en stor potential i att kunna använda våra biokeramiska plattformar inom biologiska läkemedel, med ökad patientnytta och effektivare behandling som resultat" säger VD Torbjörn W. Larsson, VD för Emplicure.

Torbjörn W. Larsson

VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com

Erik Magnusson

CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
2022-04-05-Emplicure-tecknar-utvecklingsavtal-med-Uppsala-un.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med vitt tobaksfritt nikotin för oralt bruk som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?