Emplicure informerar om underhandserbjudande till minoritetsaktieägarna i Emplicure

2023-11-28 10:30

Emplicure Holding AB (”Ägarbolaget”), som äger mer än nio tiondelar av aktierna i Emplicure AB (publ) (”Emplicure”) och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Emplicure, har lämnat ett underhandserbjudande till minoritetsaktieägarna i Emplicure att överlåta samtliga sina aktier i Emplicure till Ägarbolaget för 0,50 kronor kontant per aktie. Genom underhandserbjudandet ges kvarvarande aktieägare i Emplicure möjlighet att avyttra sina numera onoterade aktier utan att invänta tvångsinlösenförfarandet.

Ytterligare information om underhandserbjudandet finns att tillgå i Ägarbolagets pressmeddelande på följande länk:
https://mb.cision.com/Public/22434/3884089/bf8961c90719b836.pdf.

Sista dag för handel i Emplicures aktier på Nasdaq First North Growth Market var den 27 november 2023.

Do you want to know more?