Emplicure initierar klinisk studie i samarbete med ledande CRO

2023-09-26 07:01

Emplicure AB (publ) meddelar idag att bolaget, genom dotterbolaget Amplicon, initierar ett samarbete om en klinisk studie med CTC Clinical Trial Consultants AB, en erkänd kontraktsforskningsorganisation (CRO) med lång erfarenhet inom nikotinområdet.

Den kliniska studien är en explorativ farmakokinetisk fas I-studie med nikotinpåsen Ampli01. Syftet med studien är att undersöka upptag och frisättning av nikotin från bolagets unika och innovativa biokeramiska teknologi och även studera farmakodynamik och säkerhet.

"Vi ser med spänning fram emot samarbetet med CTC för att genomföra denna studie och för att säkerställa högsta kvalitet och tillförlitlighet. Denna studie är en milstolpe för Amplicon och visar på vårt engagemang att driva forskningen framåt inom området tobaksfri nikotinleverans och förbättra livskvaliteten för dem som söker alternativ till traditionell rökning," säger Håkan Engqvist, VD på Emplicure AB. 

"Vi är mycket nöjda och entusiastiska över att påbörja samarbetet med det Uppsalabaserade företaget Emplicure. Vi har lång erfarenhet inom området klinisk utveckling av tobaksfria produkter", meddelar Anders Millerhovf, VD på Clinical Trial Consultants AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist
VD
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Emplicure använder patenterad biokeramisk teknologi för att utveckla innovativa och effektiva produkter för att hjälpa konsumenter och patienter till förhöjd livskvalitet. Inom området konsumentprodukter utvecklas små, långvariga och smakrika nikotinpåsar som kan vara ett alternativ till rökning. Inom området läkemedel utvecklas säkrare och missbruksförsvårande behandlingar mot opioidberoende och smärta. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?