Emplicure och OnDosis samarbetar för att utveckla bättre behandlingar för smärta

2023-01-20 11:18

Emplicure AB och OnDosis AB utvärderar gemensamma utvecklingsmål för oral dosering av aktiva ingredienser baserade på bolagens respektive kärnkompetenser inom formulering och dosering.

Samarbetet mellan Emplicure, som kombinerar egen biokeramisk teknologi med beprövade substanser för att utveckla formuleringar som bland annat begränsar missbruk, och OnDosis, ett svenskt life science-bolag som utvecklar en ny manipuleringsskyddad 'Dosage Manager' inriktar sig på att möjliggöra utveckling av innovativa behandlingar av smärta.

OnDosis har utvecklat en handhållen enhet som integrerar medicin med intelligent dosering och digitala teknologier. Emplicure har formulerat en ny produkt för smärtlindring, där opioiden buprenorfin distribueras i håligheterna i patenterade biokeramer för kontrollerad frisättning.

– Det är glädjande att få samarbeta med en partner för att förbättra vår behandling av smärta. OnDosis delar vår vision om att utöka kontrollen för patienter genom att se till att de säkert får exakt den mängd medicin de behöver för att leva ett bättre liv, säger Håkan Engqvist, VD för Emplicure.

– Vi är glada över möjligheterna som öppnas genom samarbetet med Emplicure. Det finns en stark logik i att kombinera OnDosis och Emplicures teknologier och partnerskapet har förutsättningarna att bidra till vår vision att revolutionera hur patienter tar sina mediciner, speciellt inom smärtområdet, säger Martin Olovsson, VD för OnDosis.

Smärta är ett stort hälsoproblem globalt, och i USA beräknas så många som 20 procent av befolkningen lida av kronisk smärta och behöva långvarig smärtlindring. Måttlig till svår smärta som är vitt utbredd i befolkningen är ett problem som medför höga kostnader för samhället och enskilda patienter.

Genom att kombinera sina teknologier bedömer bolagen att det finns omfattande möjligheter att fortsätta utvecklingen av terapier som riktar sig mot betydande behov inom smärta som inte tillgodosetts.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 kl 12:18 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist

VD, Emplicure
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Martin Olovsson

VD, OnDosis
Phone: +46 76 772 85 01
Email: m.olovsson@ondosis.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Empli03 SWE-Emplicure-2022-12-22.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

OnDosis är ett svenskt life-science-bolag som revolutionerar hur patienter tar sina mediciner. OnDosis patenterade teknologi levererar den perfekta dosen – individualiserad, intuitiv och intelligent – i en form som är lättare att konsumera. Plattformen utgår från en handhållen enhet som möjliggör integration av digital teknik och levererar skräddarsydda och lättjusterade doser av orala mediciner. Läs mer på www.ondosis.com

Do you want to know more?