Emplicures ansökan om klinisk PK-studie för Empli03 är godkänd

2022-09-06 06:30

De brittiska myndigheterna har godkänt Emplicures ansökan om att genomföra en klinisk farmakokinetisk studie av Empli03, en läkemedelskandidat mot kronisk smärta

Syftet med studien är att dokumentera säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper för Empli03 i människa. Empli03 är en oral buckal tablett som innehåller opioiden buprenorfin. Tabletten kan placeras under överläppen för att uppnå en stabil smärtlindring med hjälp av en kontrollerad frisättning av buprenorfin. Risken för allvarliga biverkningar om användaren sväljer tabletten är låg på grund av att buprenorfin bryts ned och inaktiveras i den övre delen av tarmen. Empli03 har dessutom egenskaper som försvårar missbruk.

Kronisk smärta är ett växande hälsoproblem globalt och i USA beräknas så många som 20 procent av befolkningen lida av kronisk smärta och vara i behov av långvarig smärtlindring. Utbredd kronisk smärta är ett problem som är förknippat med höga kostnader för samhället och enskilda patienter. Opioider är, och kommer att fortsätta att vara, en viktig klass av behandlingar för måttlig till svår kronisk smärta.

Resultat från denna första kliniska studie kommer ge värdefull information för nästa steg i utvecklingen av Empli03 och är även viktig för Emplior som plattform. Bolagets CRO Quotient Sciences, startar nu rekrytering och screening av de försökspersoner som ska ingå i studien, totalt tolv friska frivilliga försökspersoner. Försökspersonerna doseras med en tablett och koncentrationen i blod av den aktiva substansen kommer att mätas. Initiala resultat kommer att finnas mot slutet av året.

"I och med detta positiva besked driver Emplicure den kliniska utvecklingen av Empli03 vidare. Det är en viktig milstolpe på vår resa framåt och jag är stolt över det fokuserade och hårda arbete som möjliggjort detta." säger VD Torbjörn Walker Larsson.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 septemer 2022 kl 8:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicures-ansokan-om-klinisk-PK-studie-for-Empli03-ar-go.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?