Emplicures styrelse och ledningsgrupp avser nyttja innehavda teckningsoptioner av serie TO1 motsvarande ett värde om cirka 1,2 MSEK och ingår lock-up åtagande

2022-05-05 13:05

Medlemmar av styrelse och ledningsgrupp i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") avser nyttja innehavda teckningsoptioner av serie TO1 och ingår lock-up-åtagande som omfattar samtliga värdepapper i Emplicure som innehas av dessa personer vid tidpunkten för åtagandet samt de aktier som erhålls genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 som avses nyttjas av styrelsen och ledningsgruppen uppgår till 588 227 stycken, vilket motsvarar 6,1 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande en teckning av 588 277 aktier till ett värde om cirka 1,2 MSEK. Lock-up-åtagandena omfattar 31,5 procent av aktierna i Bolaget, beräknat på antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för detta pressmeddelande, och gäller till och med den 31 december 2022. Lock up åtagandena omfattar även aktier som tecknas i samband med utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer lock-up åtagandena omfatta 23,4 procent av aktierna i Bolaget.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO1:

Sista dag för utnyttjande av TO1 för teckning av aktier: 13 maj 2022.

Teckningskurs: 2,09 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 9 600 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 9 600 000 aktier och Bolaget kommer att tillföras cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 11 maj 2022.

 

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Emplicure i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Styrelse-och-ledning-nyttjar-TO-Emplicure.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med torrt vitt nikotin i påse som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?