Håkan Engqvist ny VD på Emplicure

2022-09-19 10:26

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse beslutat att utse styrelsemedlemmen och medgrundaren Håkan Engqvist till ny vd och koncernchef.

Genom den utveckling som koncernen genomgår tar nu Emplicure nu nästa steg i såväl produktutveckling som kommersialisering. Styrelsen har därför idag beslutat att utse styrelseledamoten och tillika medgrundaren Håkan Engqvist till ny vd och koncernchef. Torbjörn Walker Larsson kommer fortsätta att arbeta inom koncernens pågående projekt.

"Med en bred bakgrund från akademisk forskning inom biokeramer, erfarenhet av utvecklingsarbete inom Sandvik-koncernen samt över 15 år inom tidiga utvecklingsbolag, både i operativa och i styrelseroller, blir Håkan en naturlig överbryggande länk mellan koncernens verksamheter", säger Gisela Sitbon, styrelseordförande i Emplicure.

"Jag ser fram emot att driva såväl produktutvecklingen som kommersialiseringen av bolagets produkter, där inte minst Amplicons nikotinpåsar med sina intressanta releaseprofiler för såväl nikotin som smak har goda möjligheter att nå marknaden inom det närmsta året", säger Håkan Engqvist.

Utöver vd-skapet kommer Håkan att behålla sin professur på Uppsala universitet.

"Jag vill tacka Torbjörn för hans insatser för bolaget. Han har förtjänstfullt lett Emplicure genom börsnoteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, samt ytterligare förstärkt bolagets organisation och struktur för att möjliggöra vidareutvecklingen av bolagets produktkandidater", säger Gisela Sitbon, styrelseordförande i Emplicure.

Faktatext Håkan Engqvist: Håkan är disputerad och professor i tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet. Han har omfattande erfarenhet inom forskning och utveckling av biokeramer samt av medicinteknikbranschen via både operativa roller och styrelsearbete. Håkan är grundare av flera företag, t.ex. Ossdsign AB, Psilox AB och Emplicure AB. Styrelseledamot i Emplicure AB sedan 2015.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2022 kl 12:20 CET.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
För mer information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon
Ordförande
Tel: +46 (0)70 282 55 58
Email: gisela@sitbon.nu

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Hakan-Engqvist-ny-VD-pa-Emplicure.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?