Biostock-interview about Amplicon strategy and market

Emplicures helägda dotterbolag Amplicon använder moderbolagets biokeramiska teknikplattform för att utveckla konsumentprodukter. Fokus ligger på tobaksfria nikotinprodukter och i juni kommer bolaget att premiärvisa två produkter vid Global Forum on Nicotine i Warszawa. Amplicons ordförande Tomas Hammargren besökte Biostocks studio för att berätta om bolagets produkter och strategi.

Läs hela BioStock-artikeln: klicka här

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Do you want to know more?