Pressmeddelanden

2023-08-29 07:52 Regulatory Interim
SECOND QUARTER, APRIL-JUNE 2023 JANUARY-JUNE 2023 SIGNIFICANT EVENTS This information is information that Emplicure AB (publ) is obliged to disclose pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the...
2023-06-13 23:12 Regulatory
Emplicure AB (publ) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen...
2023-06-05 17:27 Regulatory
Styrelsen i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") rekommenderar aktieägarna i Emplicure att inte acceptera det budpliktsbud om 0,50 kronor per aktie som lämnades av TomEQT Private AB ("TomEQT Private")...
2023-06-05 11:48 Regulatory
Emplicure AB meddelar att styrelsen har beslutat att ändra datum för bolagets kvartalsrapport för det andra kvartalet 2023 till den 29 augusti (tidigare 23 augusti). För mer information, vänligen kontakta: Håkan Engqvist...
2023-05-29 12:07 Regulatory
TomEQT Private AB ("TomEQT Private") har idag offentliggjort ett kontant budpliktsbud avseende aktierna i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") till ett pris om 0,50 kronor per aktie ("Erbjudandet")...
2023-05-24 08:07 Regulatory
Styrelsen i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman som hölls den 2 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av 50 000 000 aktier genom vilken Bolaget...
2023-05-23 15:31 Regulatory Annual
Emplicure AB's årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Årsredovisningen på engelska finns tillgänglig i PDF-format på bolagets hemsida på: https://investor.emplicure.com/sv/finansiella-rapporter/%c3%a5rsredovisningar/...
2023-05-11 14:30 Regulatory
Aktieägarna i Emplicure AB (publ), org.nr 556967-7189 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 klockan 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala. Röstregistrering börjar...
2023-05-09 07:58 Regulatory Interim
FIRST QUARTER, JANUARY-MARCH 2023 From this report and onwards, Emplicure will present the quarterly financial reports in English only. Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt...
2023-05-08 10:25 Regulatory
Emplicure AB meddelar att styrelsen har beslutat att ändra datum för bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till den 9 maj (tidigare 12 maj). För mer information, vänligen kontakta: Håkan Engqvist VD...

Do you want to know more?