Pressmeddelanden

2023-11-17 07:58 Regulatory Interim
THIRD QUARTER, JULY-SEPTEMBER 2023 JANUARY- SEPTEMBER 2023 Significant eventsDuring the reporting period After the reporting period Kontakter Om ossEmplicure använder patenterad biokeramisk teknologi för att utveckla innovativa och effektiva...
2023-08-29 07:52 Regulatory Interim
SECOND QUARTER, APRIL-JUNE 2023 JANUARY-JUNE 2023 SIGNIFICANT EVENTS This information is information that Emplicure AB (publ) is obliged to disclose pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the...
2023-05-09 07:58 Regulatory Interim
FIRST QUARTER, JANUARY-MARCH 2023 From this report and onwards, Emplicure will present the quarterly financial reports in English only. Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt...
2023-02-23 08:05 Regulatory Interim
FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER-DECEMBER 2022 JANUARI-DECEMBER 2022 Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades...
2022-11-17 07:55 Regulatory Interim
TREDJE KVARTALET, JULI-SEPTEMBER 2022 JANUARI-SEPTEMBER 2022 För mer information, vänligen kontakta: Håkan Engqvist VD Tel: +46 702 569 500 Email: hakan.engqvist@emplicure.com Erik Magnusson CFO Tel: +46 708 565 245 Email: erik.magnusson@emplicure.com...
2022-08-18 08:30 Regulatory Interim
Intresset är stort för vår unika patenterade teknologi med biokeramer som ger möjlighet att utveckla nästa generation nikotinpåsar. Andra kvartalet, april-juni 2022 januari-juni 2022 Denna information är sådan...
2022-04-26 08:30 Regulatory Interim
Vår målsättning med Amp01 är att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse genom en betydligt längre frisättning av såväl nikotin som smak än vad som finns på marknaden idag Första kvartalet...
2022-02-22 08:30 Regulatory Interim
Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december · Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 (0,1) MSEK · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,2 (-1,6) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till -5,1 (-1,6) MSEK ·...
2021-08-20 08:30 Regulatory Interim
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER: ANDRA KVARTALET, APR-JUN 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) MSEK · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,4 (-1,1) MSEK. · Resultat efter finansnetto och skatt uppgick...

Do you want to know more?